Ankety

Vyhodnocení ankety

10. června 2011 v 15:58
Už nějaký čas na našem webu byla založena anketa " Jaké přídavky u nás uvidíte nejraději ", dnes tuto anketu uzavíráme. Podívejte se společně jak tato anketa dopadla. Na prvním místě skončila serie od českého studia SCS Software Euro Truck Simulator, UK Simulator a German Truck Simulator s 492 hlasy. Na druhém místě je autobusový simulator City Bus Simulator 2010 a 308 hlasy. Třetí příčka patří serii GTA s 155 hlasy. Na čtvrtém najdeme serii Cobra 11 s 95 hlasy. Páte místo patří kolekci vlakové dopravy Trainz 2004,2006,2009,2010 nově i Trainz 2012. Zde brzy přineseme velké překvapení. Kolekce Trainz dostala 94 hlasů. Šestá pozice patří závodní hře TDU. Sedmé místo patří zaslouženě Mafia: lost heaven & Mafia 2 s 71 hlasy. Osmá příčka patří závodní serii World Racing 1,2 s 67 hlasy. Děkujeme za vaši účast v anketě a rozhodně se budeme snažit vycházet z těchto výsledků včetně statistik Google, děkujeme. Dnes se vás ptáme na novou anketní otázku zda má web OfpMafia zustat i nadále s českým jazykem nebo anglickým jazykem.

Have some time on our site was founded poll "What benefits us prefer to see" Today we close this poll. See how this poll together hit. The first ended in a series of studies from the Czech SCS Software Euro Truck Simulator, UK and German Truck Simulator Simulator with 492 votes. In second place is the City Bus Simulator Bus Simulator 2010 and 308 votes. The third rail is GTA series with 155 votes. The area offers a series of Cobra 11 with 95 votes. Fifth place belongs to a collection of railway transportation and the newly 2004,2006,2009,2010 Trainz Trainz 2012th There will soon bring a big surprise. Trainz Collection received 94 votes. Sixth position is tdu racing game. Seventh place is deservedly Mafia: Lost Heaven & Mafia 2 with 71 votes. Eight rail Series race include World Racing 1.2 with 67 votes. Thank you for your participation in the survey, and certainly we will seek to build on these results, including statistics, Google, thank you. Today, we ask for a new poll question is whether the site OfpMafia remain and Czech language or English language.

Poslech
Fonetický přepis

Anketa k Mafii Lost Heaven

20. května 2007 v 12:51
Dnes vám přináším anketu jak moc si přejete modifikaci do mafie která by přinesla hrát tuto hru po internetu
 
 

Reklama